Järjestämme monipuolisesti kiipeilykursseja seuravoimin. Alkeiskursseille voit osallistua ilman edeltävää kokemusta, toisaalta järjestämme syventäviä kursseja kysynnän mukaan, tarvittaessa myös ryhmille (minimiosallistujamäärä 4-6 kurssista riippuen). Kursseilla seurataan SKIL:n peruskurssijärjestelmän rakenteita.

Kursseihin liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä kurssivastaavaan: vertikaalinkurssit(ät)gmail.com

Kiipeilyn alkeiskurssi ja liidikurssi

Alkeiskursseja ja muita sisäkiipeilykursseja Tampereella järjestää Tampereen kiipeilykeskus

Kalliokiipeilyn peruskurssi

Tällä kurssilla siirrytään kiipeämään ulkokalliolle. Aiheina ovat kalliokiipeilyvarusteet, yläköysikiipeily ulkona, köysilaskeutuminen ja turvallisuusasiat. Esitietovaatimuksena on kiipeilyn alkeiskurssi tai vastaavat tiedot. Omia varusteita olisi hyvä (mutta ei välttämätöntä) olla, esimerkiksi tossut, valjaat, varmistuslaite, ja pari lukollista sulkurengasta.

Kurssin hintaan sisältyy kurssilla jaettava kirjallinen materiaali sekä kurssin aikana tarvittavat lainavarusteet. Maksu vain viitenumerolla, ohjeet pankkiyhteyksistä. Matkat kallioille ovat omakustanteisia.

Kurssi sisältää teoriaosuuden ja kiipeämistä ulkokallioilla. Kurssi on kestoltaan 2-3 päivää sisältäen teoriaosuuden sekä harjoittelua kiipeilykalliolla. Ensimmäisenä päivänä käydään läpi perustaitojen teoriaosuus (noin 3 tuntia) sekä harjoittelua kiipeilykalliolla (noin 3 tuntia). Toisena päivänä tarkoituksena on harjoitella taitoja kalliolla koko päivä kiiveten mahdollisimman paljon (noin 7 tuntia).

Alaikäraja on 18 vuotta. Kurssi on tarkoitettu vain Vertikaalin jäsenille.

Seuraava kalliokiipeilyn peruskurssi on la 6.5 – su 7.5.17!

Voit ilmoittautua kurssille täällä. Osallistumismaksu tulee maksaa ilmoittautumisen yhteydessä.

Maksutiedot:
Hinta: 90€
Viitenumero: 97
IBAN t
ilinumero:  FI04 8000 1070 2455 36

Kalliokiipeilyn jatkokurssi

Tällä kurssilla aiheena on trädiliidaaminen, eli alaköysikiipeily luonnollisilla varmistuksilla yhden ja useamman köydenpituuden reiteillä. Esitietovaatimuksena on kalliokiipeilyn peruskurssi ja seinäkiipeilyn liidikurssi (tai vastaava osaaminen) eli hallitset helppojen reittien liidaamisen sisäseinällä sekä pultatulla reitillä kalliolla. Käytännössä on osattava liidata vakuuttavasti Melon kallion helpoimmat reitit.

Kurssin hintaan sisältyy kurssin aikana tarvittavat varusteet, mutta osallistujilla oletetaan olevan omat valjaat ja varmistuslaite. Kirjallinen materiaali löytyy peruskurssin monisteesta. Omia kallioliidi-varusteita olisi hyvä (mutta ei välttämätöntä) olla.

Alaikäraja on 15 vuotta. Kurssi on tarkoitettu vain Vertikaalin jäsenille.

Seuraava kurssiajankohta on avoin.

 

Jääkiipeilyn peruskurssi

Tällä kurssilla perehdytään jääkiipeilyyn yläköydellä. Osallistua voi, jos osaa yläköysiankkurin perusteet, kiivetä helppoja reittejä sisällä ja varmistaa kaverin kiipeämistä ATC-tyyppisellä varmistuslaitteella.Varusteet: Omat valjaat ja varmistuslaite ovat edellytys osallistumiselle. Jääkiipeilyvarusteet (kypärä, hakut, raudat, kengät) saat tarvittaessa lainaan kurssin ajaksi.Aihealueet: Jääkiipeilytekniikan perusteet, hakkujen ja rautojen käyttö. Yläköysipisteen rakentaminen. Turvallinen jääkiipeily yläköysivarmisteisesti. Kurssi noudattaa SKIL:n jääkiipeilyn perusteet kurssisisältöä. Kurssimaksu sisältää opetuksen, kirjallisen materiaalin sekä tarvittavat välineen lainaksi kurssin ajan. Maksu vain viitenumerolla, ohjeet pankkiyhteyksistä. Kurssi järjestetään yhden päivän aikana pirkanmaalaisella jääputouksella ja sisältää teoriaa, sekä käytännön harjoittelua. Alaikäraja on 15 vuotta. Kurssi on tarkoitettu vain Vertikaalin jäsenille.

 

Ongelmanratkaisun peruskurssi

Tällä kurssilla opitaan pelastustoiminnan perusteita yläköysikiipeilyyn sekä yhden köydenpituuden pulttireiteille. Kurssin sisältö painottuu tavallisilla kiipeilyvälineillä tehtäviin pelastustoimenpiteisiin sekä ongelmatilanteiden ennaltaehkäisyn tärkeyteen. Lisäksi käydään läpi kehittyneempiä varustetaitoja kurssilaisten tarpeiden mukaan.

Kurssin hintaan sisältyy kurssin aikana tarvittavat lainavarusteet. Kurssilaisilla tulisi olla omat kalliokiipeily-varusteet.

Kurssisisältö on jaettu kahdelle ulkopäivälle kallioilla.Alaikäraja on 15 vuotta. Kurssi on tarkoitettu vain Vertikaalin jäsenille.